Úvahy

 

Chceme sa s Vami podeliť so zamysleniami francúzkého redemptoristu Jeana-Marie Segalena, ktorý v prístupnej forme podáva špiritualitu bl. Márie Celesty a jej prínos pre dnešok. Prajeme Vám požehnané duchovné čitanie!

 

 

                   1. Hneď - Segalen.docx

                   2. Segalen.docx

 

 
 
 
 
Témy vybraté z diel bl. Márie Celesty:
 

 

 
 
Články:
 
  • 3 dni v lúčoch lásky:
1.deň
2.deň
3.deň
 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.