Myšlienky

 

Všetky obrázky na pozadie sa dajú stiahnuť na počítač v dvoch veľkostiach:

1280x1024 (obyčajná obrazovka) alebo 1440x900 (notebook alebo panoramická obrazovka) 


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.