LITURGICKÝ PROGRAM

 

                                                                        SVÄTOTROJICKÝ MONASTIER - LOMNICA

                                                                            14. – 20. január 2019

 

Pondelok

14.1.

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

Pamiatka odchodu do večnosti sv. apoštolom rovnej Niny

 

      15.30

Božská liturgia

* Katarína (za pomoc v štúdiu)

Utorok

15.1.

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

7.30

Božská liturgia

+ Matúš

Streda

16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam sv. apoštola Petra

 

7.30

Božská liturgia

* Slavomír Petranin (poďakovanie za dobrodenia)

Štvrtok

17.1.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

7.30

Božská liturgia

+ Jozef, Mária a zosnulí z rod. Fedákovej)

Piatok

18.1.

Naši otcovia sv. Atanáz a sv. Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

 

15.30

Božská liturgia

* Eva (za šťastnú hodinu smrti)

Sobota

19.1.

Prepodobný otec Makarios Egyptský

 

6.30

Božská liturgia

* Mária s rod. (ďakovná za 50 r. ž.)

Nedeľa

20.1.

30. nedeľa po Pädesiatnici. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

2. hlas, 2. utierňové evanjelium.

 

 

 

8.00

Božská liturgia

 

 

* rod. Tkáčová

 

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.