LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

21. 5.–27. 5. 2018

 

PO

21. 5.

Pondelok Svätého Ducha.

Chrámový sviatok.

Odpustová slávnosť. Myrovanie.

17.00

Božská liturgia

Peter

(zdravie a Božie požehnanie)

UT

22. 5.

 Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

Svätý mučeník Bazilisk.

7.30

Božská liturgia

+ Martina Gočíková

ST

23. 5.

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup.

Prepodobná EufrozínaPolocká,

igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.

16.30

Božská liturgia

+ Mikuláš Kijanka

ŠT

24. 5.

 Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.

7.30

Božská liturgia

+ Anna Sendžová

PI

25. 5.

 Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho
Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Voľnica.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

Za dobrodincov kláštora

SO

26. 5.

Odovzdanie Päťdesiatnice.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

7.30

Božská liturgia

Mária

(zdravie a Božie požehnanie)

NE

27. 5.

1. Nedeľa po Päťdesiatnici.

Všetkých svätých.

8. hlas, 1. utierňové evanjelium

8.00

Božská liturgia

Mária s rodinou

(zdravie a Božie požehnanie)

 

 

Oznamy:

 

1.     Pondelok (21. mája) – odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha a odpustová slávnosť na Chrámový Sviatok Najsvätejšej Trojice. Slávnostná sv. liturgia o 17.00 hod., ktorú bude slúžiť o. Martin Zlacký, vikár humenského arcibiskupského vikariátu. Po liturgii bude myrovaniespoločné agapé v kláštornom altánku. Srdečne vás na túto slávnosť pozývame.