LITURGICKÝ PROGRAM

 

                                                                  SVÄTOTROJICKÝ MONASTIER - LOMNICA

 

                                                                19. novembra – 25. novembra

 

Pondelok

19.11.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

15.30

(o. Michal)

Božská liturgia

*rod. Petraninová

Utorok

20.11.

Predprazdenstvo Vstupu Presv. Bohorodičky do  chrámu.

Naši prep. o. Gregor Dekapolita a svätý Proklos, konšt. arcb. Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakl. sestier služobníc

7.30

(o. Michal)

Božská liturgia

+ Adolf

Streda

21.11.

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,

vždy Panny do chrámu                        Odporúčaný sviatok

17.00

(o. Metod)

Božská liturgia

+ mirovanie

 *Jozef Kaučak (ďakovná)

Štvrtok

22.11.

Svätý apoštol Filemón a jeho spoločníci

7.30

(o. Michal)

Božská liturgia

+ Martina Gočíková

Piatok

23.11.

Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský bis­kup

a Gregor, akragantský biskup            Zdržanlivosť od mäsa

16.00

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ Patrik

Sobota

24.11.

Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr

8.15

(o. Patrik)

Božská liturgia

* Katarína Dudová

Nedeľa

25.11.

25. Nedeľa Krista Kráľa, 2. hlas  -  Zakončenie sviatku Vstupu Bohorodičkydo chrámu.

Naši otcovia hieromuč. sv. Kliment, rím­sky pápež; a svätý Peter, alexandrijský biskup

8.00

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ mirovanie

* za dobrodincov kláštora

„Klaňajme sa nesmrteľnému Vládcovi vekov, jedinému premúdremu Kristu Bohu. Padnime pred ním a volajme:

„Tebe bola daná moc, sláva a vláda. Všetky národy sú ti podriadené.

Tvoja moc je večná a tvoje kráľovstvo sa nerozpadne.

Nad nami sa ujal vlády večný Vládca, Kristus.“

(kondák z Nedele Krista Kráľa)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.