LITURGICKÝ PROGRAM

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

26. 6. – 2. 7. 2017

 

PO

26. 6.

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.

17.00

Božská liturgia

+ Alžbeta a Alžbetka Iľkové

UT

27. 6.

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.

7.30

Božská liturgia

+ sr. Regina OSsR

ST

28. 6.

 Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov

Kýra a Jána.

16.30

Božská liturgia

+ Mária Dargajová

ŠT

29. 6.

 Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli

Peter a Pavol.

Prikázaný sviatok. Myrovanie.

8.00

Božská liturgia

rod. Hančulaková

(Božie pož. a ochranu od zlého)

PI

30. 6.

 Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

+ Andrej

SO

1. 7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

7.30

Božská liturgia

+ Pavol

NE

2. 7.

4. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

 Uloženie úctyhodného rúcha Presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

3. hlas, 4. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

rod. Bendárová

(zdravie a Božie požehnanie)