LITURGICKÝ PROGRAM

                                                       SVÄTOTROJICKÝ MONASTIER - LOMNICA

 

                                                               24. september – 30. september

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pondelok

24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

17.00

(o. Michal)

Božská liturgia

+Alžbeta, Juraj

Utorok

25.9.

Prepodobná matka Eufrozínia.

7.30

(o. Michal)

Božská liturgia

*za dobrodincov monastiera

Streda

26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola

a evanjelistu Jána Teológa                 Odporúčaný sviatok

16.30

(o. Michal)

Božská liturgia

*Katarína, Jozef, Vladimír

Štvrtok

27.9.

Svätý mučeník Kallistratajeho spoločníci (Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ aigumengrottaferatského monastiera);

7.30

(o. Patrik)

Božská liturgia

*Jozef (za uzdravenie a oslobodenie)

Piatok

28.9.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, české knieža. Zbor prepodobnýchpečerských otcov

Zdržanlivosť od mäsa

17.00

(o. Milan Gábor)

Božská liturgia

+sr. Nadine OSsR

Sobota

29.9.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

7.30

(o. Milan Gábor)

Božská liturgia

*Jozef (za uzdravenie a oslobodenie)

Nedeľa

30.9.

19. NE po Päťdesiatnici, 2. hlas

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

8.00

(o. Patrik)

Božská liturgia

*rod. Oslovičová

„Náš svet potrebuje prebudenie ľudskosti, ktoré by nás viedlo otvoriť si oči a uvidieť, že ten, kto je pred nami, nie je tovar, ale človek a brat v ľudstve.“

(Z príhovoru Svätého Otca Františka, 20.09.2018)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.