LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

16. 10. – 22. 10. 2017

 

PO

16. 10.

Svätý mučeník Longín Stotník.

Svätý Gerard Majella CSsR.

17.00

Božská liturgia

+ Michal Komenský

UT

17. 10.

Svätý prorok Ozeáš.

Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

7.30

Božská liturgia

+ sr. Mária Assumpta OSsR

ST

18. 10.

 Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

17.00

Božská liturgia

Bohuznáma rodina

ŠT

19. 10.

Svätý prorok Joel.

Svätý mučeník Varus.

 Náš prepodobný otec Ján Rilský.

7.30

Božská liturgia

+ Stanislav, Mária, Anna

PI

20. 10.

 Svätý veľkomučeník Artemios.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

+ Mária

SO

21. 10.

 Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

7.30

Božská liturgia

+ Milanko Podolínsky

NE

22. 10.

20. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

Siedmi svätí mladíci z Efezu.

3. hlas, 9. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

Marta s rodinou

(zdravie a Božie požehnanie)