LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

11. – 17. 12. 2017

 

PO

11. 12.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

17.00

Božská liturgia

Za povolania OSsR

UT

12. 12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

7.30

Božská liturgia

+ Anna Šefčíková

ST

13. 12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius,

Eugen, Mardarios a Orest.

Svätá mučenica Lucia Panna.

17.00

Božská liturgia

Jozef s rodinou

(zdravie a Božie požehnanie)

ŠT

14. 12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

7.30

Božská liturgia

Peter s rodinou

(zdravie a Božie požehnanie)

PI

15. 12.

Svätý hieromučeník Eleuterios.

Náš prepodobný otec Pavol z Latry.

Náš otec svätý Štefan Vyznávač,

sugdejský arcibiskup.

16.30

Božská liturgia (staroslov.)

Radovan (narodeniny -

zdravie  a Božie požehnanie)

SO

16. 12.

Svätý prorok Aggeus.

6.30

Božská liturgia

rod. Uhorčáková

(zdravie a Božie požehnanie)

NE

17. 12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätý prorok Daniel.

Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

3. hlas, 6. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

Štefan

(dar viery a Božie požehnanie)