KONTAKT

Sestry redemptoristky 
Kláštorná 1503
093 03 Vranov n/T - Lomnica
 
tel: +421 902 072 128
      +421 917 350 237
 
e-mail:   vranov@redemptoristky.eu  
 
 
Bankový účet:
Všeobecná úverová banka

IBAN: SK35 0200 0000 0014 2745 3257

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.