Formácia

 

Rehoľná formácia sa u nás začína ročným postulátom, ktorému predchádza trojmesačná kandidatúra, počas ktorej kandidátka už žije spolu s nami v klauzúre a vzájomne sa lepšie spoznávame. Po postuláte nasleduje dvojročný noviciát, ktorý sa konči zložením prvých sľubov. Potom formácia pokračuje časom juniorátu, ktorý trvá rôzne dlho – avšak najmenej 3 roky od prvých sľubov. Po ňom sestra juniorka skladá večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

 

„Každé rehoľné volanie do zasväteného života je narodené v kontemplácii,

z chvíľ silného spoločenstva, z hlbokého a priateľského vzťahu s Kristom,

z krásy a svetla, ktoré žiari na jeho tvári.

Každé volanie musí neustále dozrievať v dôvernom styku s Kristom.“

 

(Začať na novo u Krista)