DUCHOVNÉ CVIČENIA

Momentálne sa duchovné cvičenia ani obnovy v našom kláštore nekonajú.

O pripravovaných akciách Vás budeme včas informovať.