ARCHÍV

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 21/09/2014

Počúvaj ma vždy z katedry kríža, ktorú som postavil v tvojom srdci, aby som žil v tebe ukrižovaný život pútnika na tomto svete. Vtedy ma budeš kontemplovať ukrižovaného v tvojom človečenstve: ukrižovaného v nahote kríža chudoby, ukrižovaného v slabosti a chorobe tvojho tela, ukrižovaného v suchopárnosti a opustenosti tvojho ducha, v smútku, znechutení a nedostatku akéhokoľvek ľudského potešenia.

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 05/09/2014

Človek pohnutý Svätým Duchom, nehľadí na seba, ale s náhlením hľadá dobro iných, aby mal spoločníkov v milovaní. Ochotne zanecháva príjemnosti, z ktorých by sa mohol tešiť. Zanecháva odpočinok zmyslov a pokoj samoty, ktorú zakúša. Pre spásu jednej duše by tisíckrát položil svoj život. S veľkou láskou sa náhli k duchovným ako aj k dočasným potrebám blížneho. Stáva sa všetkým pre všetkých, potešuje strápených, slúži chorým, pomáha slabým a trpí spolu s nimi.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 04/09/2014

Je smutné stretnúť „rozriedených“ kresťanov, ktorí sa zdajú byť riedeným vínom a nevedno, či sú kresťanmi alebo svetákmi, tak ako o riedkom víne sa nedá povedať, či je to víno, a či voda! Toto je smutné. Je žalostné stretnúť kresťanov, ktorí nie sú viac soľou zeme; a vieme, že keď soľ stratí svoju chuť, nie je viac súca na nič. Ich soľ stratila chuť, pretože sa oddali duchu sveta, čiže stali sa svetáckymi.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.