AKTUALITY

Urobte ju známou po celom svete

Urobte ju známou po celom svete| 18/01/2017

V roku 1866 pápež Pius IX. odovzdal obraz Matky ustavičnej pomoci redemptoristom, pričom im zveril poslanie: "Urobte ju známou po celom svete." Pri príležitosti 150. výročia obnovenia úcty k nej putuje táto vzácna ikona po všetkých chrámoch, miestach spojených s jej uctievaním, predovšetkým po farnostiach a kláštoroch redemptoristov a redemptoristiek. V dňoch od 15-18. januára sme ju mohli privítať aj v našej kaplnke a zveriť sa nanovo do jej materskej opatery.

čítaj ďalej...
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista| 23/12/2016

Boh sa stal smrteľným, krehkým ako my, zdieľal našu ľudskú situáciu, okrem hriechu, no vzal na seba tie naše, akoby boli jeho vlastné. Vstúpil do našich dejín, stal sa naplno «Bohom s nami»! S Ježišovým narodením sa narodil nielen nový prísľub, narodil sa nový svet, ale aj svet, ktorý môže byť vždy obnovený. Toto je radostná zvesť Vianoc.

čítaj ďalej...
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou| 06/12/2016

Cirkev dnes oslavuje Máriino nepoškvrnené počatie. Ako to vyhlásil blahoslavený Pius IX v apoštolskom liste Ineffabilis Deus v roku 1854, ona „bola skrze osobitnú milosť a privilégium všemohúceho Boha a pre budúce zásluhy Ježiša Krista Spasiteľa uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu“. Táto pravda viery je obsiahnutá v pozdrave archanjela Gabriela.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.