AKTUALITY

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 05/10/2014

Pamätaj, že v ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 02/10/2014

„My všetci, podľa tradície Cirkvi, máme pri sebe anjela, ktorý nás chráni, dáva nám pocítiť rôzne veci. Koľkokrát sme len vnímali: ‚Toto by som mal urobiť ináč, takto to nejde, dávaj si pozor...‛, mnohokrát! Je to hlas tohto nášho spoločníka na ceste. Buďme si istí, že on nás svojimi radami povedie až do cieľa nášho života, a preto počúvajme jeho hlas a nebúrme sa mu...Lebo vzbura a chuť po nezávislosti máme všetci. Je to tá istá pýcha, ktorú mal aj náš otec Adam v pozemskom raji. Nebúr sa, nasleduj jeho rady.“

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 02/10/2014

(...) kto ma nemiluje celým srdcom, neváži si ani moje dary.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.