AKTUALITY

Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko

Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko| 27/11/2017

V nedeľu, 26. novembra, na sviatok Krista Kráľa, sme v našej kaplnke ďakovali nebeskému Otcovi za 15 rokov nášho pôsobenia na Slovensku, na Hornom Zemplíne.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - tichosť

Učíme sa čnostiam - tichosť| 04/10/2017

Ľudia tohto tisícročia stratili schopnosť rozpoznávať Boží hlas, keď k nám v tichu a v láske hovorí svoje slovo. Namiesto toho počúvame úskočný šepot seba v nás. O tichu ako o čnosti možno hovoriť len vtedy, ak je toto ticho prostriedkom sebapoznania, užšieho spojenia s Bohom a dokonalejšej komunikácie s blížnym.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - láska

Učíme sa čnostiam - láska| 14/09/2017

"Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás." (Jn 13,34) Nestačí milovať druhého ako seba. Musím milovať, ako miloval Boh. Tak, ako miloval Ježiš. Naša láska musí byť taká, akou bola jeho láska: žiarivá, horúca, bez výnimiek a diskriminácie. Musí objímať aj tých, ktorí si to nezaslúžia.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.