AKTUALITY

Učíme sa čnostiam - čistota

Učíme sa čnostiam - čistota| 11/01/2018

Čistota je vlastnosť človeka, ktorého vnútro – myšlienky, city, kontrolované i nekontrolované sklony, záľuby, túžby -, ako i vonkajšok – slová, posunky, reči, žarty, diskusie a celé konanie – prezrádza nefalšovanú lásku k pravde, šľachetnú motiváciu činov, nezištnosť, poctivosť, úprimnosť až priehľadnosť, navonok i vnútri.

čítaj ďalej...
Christos raždajetsja!

Christos raždajetsja!| 21/12/2017

„Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 6 – 7).

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - skromnosť

Učíme sa čnostiam - skromnosť| 29/11/2017

Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“ (Lk 17, 10).

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.