AKTUALITY

Farské evanjelizačné bunky

Farské evanjelizačné bunky| 22/05/2018

Začiatkom mája sa v areáli nášho kláštora konalo stretnutie lídrov, kňazov a záujemcov o nový projekt pod názvom - Farské evanjelizačné bunky. Systém ponúka cirkvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyskúšanú metódu evanjelizácie. Spoločenstvo farnosti sa tak stáva miestom stretnutia s Bohom, v ktorom sa každý učí byť svedkom v prostredí, v ktorom žije.

čítaj ďalej...
Christos voskrese!

Christos voskrese!| 02/04/2018

„Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť celému svetu.“ (z utierne)

čítaj ďalej...
Ikonopisecký kurz 2018

Ikonopisecký kurz 2018| 19/03/2018

Tak, ako tomu bolo pred rokom, tak aj toho roku od 12-18. marca prebiehal v našom kláštore ikonopisecký kurz pod vedením rumunského ikonopisca a reštaurátora Mihaia Cucu. Zúčastnilo sa na ňom osem mladých nádejných ikonopiscov. Veríme, že to neboli ich posledné ikony, že sa budú v tomto smere ďalej rozvíjať.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.