AKTUALITY

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých| 01/11/2016

Často spomínaš na tých, čo tu už nie sú... Práve dnes postojíš chvíľu v tichu, zapáliš sviečku, odriekneš modlitbu a zaplavia ťa vzácne spomienky... Na krásne chvíle, na teplo dlaní, na tlkot srdca, láskavé oči, milé slová... Chýbajú ti veľmi... ale vedz, že nikto celkom neodíde, pretože navždy zostáva s tebou, v tvojom srdci...

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - sv. Demeter Myromvonný

Svätý týždňa - sv. Demeter Myromvonný| 25/10/2016

Sv. Demeter žil v druhej polovici 3. storočia, v meste Solún, kde bol jeho otec vysokým cisárskym úradníkom. Po otcovej smrti ho cisár Maximián vymenoval za prokonzula mesta Solún a celej provincie. Sv. Demeter od detstva bol vychovaný v kresťanskej viere. Hoci zastával vysoký úrad, svoju vieru verejne vyznával a bol apoštolom svojej viery. Kvôli tejto viere ho cisár Maximián nariadil uvrhnúť do väzenia.

čítaj ďalej...
Svätá týždňa - sv. Margita Mária Alacoque

Svätá týždňa - sv. Margita Mária Alacoque| 11/10/2016

Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine Lauthecour pri mestečku Verosvres. Jej otec bol kráľovským notárom v dedine. Margita bola piata zo siedmich detí. Meno Mária dostala pri birmovaní. Rodičia svoje deti už od útleho veku viedli k viere. Keď mala osem rokov, zomrel otec.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.