Tlačivo na stiahnutie

Aj tohto roku sa môžete rozhodnúť komu darujete 2% zo zaplatenej dane.

 

Darovať 2% je jedným zo spôsobov ako môžete podporiť našu činnosť.

 

Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a podporu!
 

Sestry redemptoristky z Vranova n/T 

 
 
 Vyhlásenie 2017
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.