Slová povzbudenia pápeža Františka

Radosť je pečaťou kresťana

 

Radosť je „pečaťou kresťana“, a to aj v trápeniach a súženiach, uviedol pápež František v rannej svätej omši v Dome Santa Marta. Zopakoval, že smutný kresťan, to nejde, a zdôraznil, že je to Duch Svätý, kto nás učí milovať a napĺňa nás radosťou.

Ježiš pred odchodom do neba hovoril o mnohých veciach, ale vždy sa vracal k trom kľúčovým slovám: pokoj, láska a
radosť. O pokoji nám povedal, že nám nedáva pokoj, ako dáva svet, ale dáva nám „pokoj na veky“. O láske povedal veľakrát, že milovať Boha a milovať svojho blížneho je príkazom a v 25. kapitole Matúšovho evanjelia ju urobil „protokolom“, podľa ktorého budeme všetci súdení. V dnešnom evanjeliu (Jn 15, 9-11) povedal Ježiš o láske niečo nové: ‚Nielen milujte, ale zostaňte v mojej láske‘.

„Kresťanské povolanie je toto: zostať v Božej láske, to znamená, dýchať, žiť z tohto kyslíka, žiť z tomto vzduchu. Zostaňte v Božej láskeTýmto uzatvára hĺbku svojej reči o láske. A aká je jeho láska? ‚Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.‘ Je to láska, ktorá vychádza od Otca. Vzťah lásky medzi ním a Otcom je tiež vzťahom lásky medzi ním a nami. Ježiš nás žiada, aby sme zostali v tejto lásky, ktorá pochádza od Otca.“

Pokoj, ktorý neprichádza zo sveta, ale ho on dáva. Láska, ktorá nepochádza zo sveta, ktorá prichádza od Otca. Ježiš hovorí: «zostaňte v mojej láske». Znakom toho, že zostávame v Ježišovej láske, je zachovávanie prikázaní, zdôraznil Svätý Otec. Nestačí ich nasledovať. Ak zostaneme v láske, prikázania prídu sami od seba, z lásky. Láska nás vedie k tomu, že plnenie prikázaní je nám prirodzené. Koreň lásky kvitne v prikázaniach. Sú akoby niťou, ktorá viaže reťaz: Otec, Ježiš a my. Svätý Otec sa potom zameral na radosť: 

„Radosť je ako znamenie kresťana. Kresťan bez radosti alebo nie je kresťan, alebo je chorý. Nie je iná možnosť! Jeho zdravotný stav nie je dobrý! Zdravie kresťana, radosť! Raz som povedal, že sú kresťania s tvárou ako paprika v octe... Tvár stále taká! Aj duša, a to je zlé! To nie sú kresťania. Kresťan bez radosti nie je kresťan. Radosť je pečaťou kresťana. Aj v bolestiach, trápeniach, rovnako v prenasledovaní.“

O prvých kresťanoch sa hovorilo, že keď ich viedli k umučeniu, išli akoby kráčali na sobáš. Je to radosť kresťana, čo zachováva pokoj a lásku. Pokoj, láska a radosť, to sú tri slová, ktoré nám zanecháva Ježiš. A kto rozdáva tento pokoj, lásku, kto nám dáva radosť? – opýtal sa Svätý Otec. Je to Duch Svätý: 

Ten, na ktorého v našom živote často zabúdame! Chcel by som sa vás opýtať – ale neurobím to: koľkí z vás sa modlíte k Duchu Svätému? Nedvíhajte ruky…On je často zabudnutý, veľmi často sa na neho zabúda! On je darom. Je to dar, ktorý nám dáva pokoj, ktorý nás učí milovať a ktorý nás napĺňa radosťou. V modlitbe sme prosili Pána: Opatruj tvoj dar. Prosili sme o milosť, aby v nás Pán vždy ochraňoval Ducha Svätého. Nech nám Pán dá túto milosť, vždy v nás chrániť Ducha Svätého, toho Ducha, ktorý nás učí milovať, ktorý nás naplní radosťou a dá nám pokoj.
Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/22/p%C3%A1pe%C5%BE_vo_%C5%A1tvrtkovej_hom%C3%ADlii:_rados%C5%A5_je_pe%C4%8Da%C5%A5ou_kres%C5%A5ana/slo-801407
Vatikánskeho rozhlasu 

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.