Aktuality

Veľký pôst s matkou Celestou

Veľký pôst s matkou Celestou| 16/04/2014

„Buď vnímavá na poklad, ktorý ti odhaľujem v kríži; v ňom sa skrýva večná sláva.“ (RD 8, 5)

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 16/04/2014

„Všetci sme pokúšaní, pretože zákon duchovného života, nášho kresťanského života, je boj. Pretože knieža tohto sveta – diabol – nechce našu svätosť, nechce, aby sme nasledovali Krista. Niektorí z vás možno povedia: ‚Ale, otče, aký ste staromódny! Hovoriť o diablovi v 21. storočí!‘ Ale pozrite sa, že diabol existuje! Diabol jestvuje. Aj v 21. storočí!A nesmieme byť naivní. Musíme sa naučiť z evanjelia, ako proti nemu bojovať.“

čítaj ďalej...