Aktuality

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista| 23/05/2016

Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti Oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami, na vyvrátenie týchto bludov bol zvolaný všeobecný Štvrtý lateránsky koncil, ktorý v roku 1215 opätovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho Telo a Krv, keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia.

čítaj ďalej...
Z odpustovej slávnosti

Z odpustovej slávnosti| 17/05/2016

Dňa 16. mája sa u nás vo večerných hodinách konala odpustová slávnosť pri príležtosti sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorému je zasvätená kláštorná kaplnka. Hlavným kazateľom bol bratislavský eparcha Peter Rusnák. Vo svojej homílii z Matúšovho evanjelia Mt 18, 10-20 sa zameral predovšetkým na súčasný problém kritizovania. Na priblíženie ponúkame pár myšlienok.

čítaj ďalej...