Aktuality

Aj v kuchyni medzi hrncami...

Aj v kuchyni medzi hrncami...| 19/04/2015

Takmer celými dejinami kresťanskej viery sa tiahne veľké neporozumenie. Duchovný život sa chápe ako chvíle určené na modlitbu a iné „duchovné cvičenia (úkony)“, teda ako istý (najčastejšie dosť krátky) úsek každodenného života, ktorý zahŕňa v náboženských rámcoch (oveľa väčšiu) časť dňa, spojenú s prácou a rozptýlením. Táto predstava je dodnes rozšírená medzi rehoľníkmi, kňazmi a laikmi. Následky nedajú na seba dlho čakať; prejavujú sa v ustarostenej otázke: „Koľko času mám venovať duchovnému životu, aby som bol dobrým kresťanom?“ – a tiež v tom, že aj horlivo sa modliaci človek, ak sa mu lepšie prizrieme, „normálnu“ časť svojho pracovného dňa trávi v podstate „bezbožne".

čítaj ďalej...
Program liturgických slávení od 20.- 26.4.2015

Program liturgických slávení od 20.- 26.4.2015| 19/04/2015

Počúvané a slávené Božie slovo, predovšetkým v rámci Eucharistie, živí a vnútorne posilňuje kresťanov; robí ich schopnými vydávať v každodennom živote autentické evanjeliové svedectvo.(...) Ohlásené Slovo, živé a účinné, pripravuje na prijatie sviatosti a práve vo sviatosti toto Slovo dosahuje svoju maximálnu účinnosť (EG 174).

čítaj ďalej...