Aktuality

Program liturgických slávení od 23.-29.11.2015|

Program liturgických slávení od 23.-29.11.2015|| 22/11/2015

Posvätná liturgia je privilegovaným prostredím, v ktorom Boh ku nám hovorí v prítomnosti nášho života, hovorí dnes k svojmu ľudu, ktorý ho počúva a odpovedá mu. (VD 52)

čítaj ďalej...
Uvedenie Bohorodičky do chrámu

Uvedenie Bohorodičky do chrámu| 17/11/2015

Ak by sme hľadali pôvod tohto sviatku, márne by sme nazerali na stránky evanjelia, či iných kánonických spisov Nového Zákona. Epizódu, ktorú tento sviatok pripomína – teda predstavenie, uvedenie, či obetovanie Márie v útlom detskom veku troch rokov pre službu v jeruzalemskom chráme – nájdeme v inom spise, v tzv. Jakubovom protoevanjeliu.

čítaj ďalej...