Aktuality

Duchovné cvičenia pre dievčatá

Duchovné cvičenia pre dievčatá| 16/10/2017

Srdečne pozývame na duchovné cvičenia pre dievčatá. Bližšie info na plagáte.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - tichosť

Učíme sa čnostiam - tichosť| 04/10/2017

Ľudia tohto tisícročia stratili schopnosť rozpoznávať Boží hlas, keď k nám v tichu a v láske hovorí svoje slovo. Namiesto toho počúvame úskočný šepot seba v nás. O tichu ako o čnosti možno hovoriť len vtedy, ak je toto ticho prostriedkom sebapoznania, užšieho spojenia s Bohom a dokonalejšej komunikácie s blížnym.

čítaj ďalej...