Aktuality

Rozlúčka s naším vladykom

Rozlúčka s naším vladykom| 04/09/2018

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5, 16)

čítaj ďalej...
Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice

Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice| 22/05/2018

Pondelok po nedeli Zoslania Svätého Ducha je v našom obrade zároveň aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Keďže kláštor je zasvätený jedinému Bohu v troch božských osobách, rehoľné spoločenstvo ako aj veriaci z blízkeho okolia, prišli sem spoločne osláviť Najsvätejšiu Trojicu.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.